Hostinginstellingen

De hostinginstellingen per website kunnen in de volgende groepen worden onderverdeeld:

 • Algemeen.
  Het soort hosting, beveiliging, scripting en instellingen van statistieken. Zie de sectie Algemene instellingen.
 • Webscripting (PHP of ASP.NET).
  Instellingen voor de scripttaal PHP. Zie PHP-instellingen of ASP.NET-instellingen .
 • Webserver (Apache&nginx of IIS)
  Instellingen van de webserver. Het type webserver is afhankelijk van het besturingssysteem van uw Plesk-server: Apache (met nginx) wordt gebruikt door Plesk voor Linux en IIS door Plesk voor Windows. Zie de betreffende secties Instellingen Apache-webserver en Instellingen IIS-webserver.

  Merk op dat in de instellingen van de IIS-webserver u basale beveiligingsinstellingen van de website kunt configureren, zoals het toestaan van anonieme toegang, SSL/TLS-gebruik en bladeren door mappen.

In Windows kunt u ook aangepaste instellingen voor ASP.NET opgeven onder Websites & domeinen > naam van domein > ASP.NET-instellingen. Zie voor meer details de sectie ASP.NET-instellingen (Windows).

Verder in deze sectie:

Algemene instellingen

Instellingen voor webscripting

Instellingen van de webserver